ยาบำรุงร่างกาย

ยาระบบทางเดินอาหาร

ยาบำรุงหัวใจและหลอดเลือด

ยาแก้ไข้

ยาทั่วไป

สืบทอดมรดกด้านการแพทย์แผนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ตำรับยาที่ใช้ได้ผลดี และเป็นที่รู้จักของประชาชน
ขึ้นทะเบียนตำรับ อ.ย. และนำออกเผยแพร่จำหน่าย
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา

การ บริการ

รับจ้างผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ มาตรฐาน GMP บริการยื่นขอทะเบียนยา
รับจ้างผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ รับบรรจุแคปซูล ตอกเม็ดยา เม็ดลูกกลอน บรรจุแผงบริสเตอร์ บรรจุขวด แกลนูล ซอง ชาชง กาแฟ รับบดสมุนไพร มาตรฐาน GMP บริการยื่นขอทะเบียนยา

การผลิตยาแผนโบราณและ ยาสามัญประจำบ้าน ในรูปแบบ ยาเม็ด ยาแคปซูล ลูกกลอน ได้รับการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีจากแหล่งที่เหมาะสมในการปลูกสมุนไพร ชนิดนั้นๆ เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพสูงสุด เราจะใช้วัตถุดิบชนิดแห้งทั้งต้น หรือทั้งชิ้น มาคัดเลือกนำสิ่งสกปรกและชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานออก ก่อนนำมาทำความสะอาด ไล่ความชื้น แล้วค่อยนำมาผ่าน กรรมวิธีผลิต ตามขั้นตอนตามแบบแผนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนและสถานที่จัดจำหน่าย