บริการของเรา

รับจ้างผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ รับบรรจุแคปซูล ตอกเม็ดยา เม็ดลูกกลอน บรรจุแผงบริสเตอร์ บรรจุขวด แกรนูล ซอง ชาชง รับบดสมุนไพร มาตรฐาน GMP บริการยื่นขอทะเบียนยา
กระบวนการบดสมุนไพร

กระบวนการบดสมุนไพร

กระบวนการผสมสมุนไพร

กระบวนการผสมสมุนไพร

อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เก็บรักษายาในอุณหภูมิที่เหมาะสม

เก็บรักษายาในอุณหภูมิที่เหมาะสม

กระบวนการบรรจุแคปซูล

กระบวนการบรรจุแคปซูล

กระบวนการแพคเกจ

กระบวนการแพคเกจ

กระบวนการบรรจุใบชา

กระบวนการบรรจุใบชา

ตรวจสอบและติดฉลาก

ตรวจสอบและติดฉลาก

ตรวจสอบคลังสินค้า

ตรวจสอบคลังสินค้า

การผลิตยาแผนโบราณและยาสามัญประจำบ้าน ในรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูล ลูกกลอน ได้รับการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีจากแหล่งที่เหมาะสม ในการปลูกสมุนไพรชนิดนั้นๆ เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพสูงสุด เราจะใช้วัตถุดิบสมุนไพรชิ้นแห้ง มาคัดเลือกนำสิ่งสกปรกออก ก่อนนำมาทำความสะอาด ไล่ความชื้น แล้วค่อยนำมาผ่าน กรรมวิธีผลิต ตามขั้นตอนตามแบบแผนต่อไป

การผลิตจะผนวกนำข้อดีทั้งจากวิธีดั้งเดิมและ วิธีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างสูงสุด